Kitchen Scales

Brands
Price
  • Hot
  • Save 25%
  • Hot
KE-S
Tsh. 27,000 Tsh. 20,250
You save: Tsh. 6,750 (inc. VAT)
+
TESA33001
Tsh. 420,500
(inc. VAT)
+
KS-1
Tsh. 36,000
(inc. VAT)
+
KT-4005KS
Tsh. 51,500
(inc. VAT)
+
WEP50.000WH
Tsh. 71,500
(inc. VAT)
+
KS-3
Tsh. 37,000
(inc. VAT)
THESA63001
Tsh. 177,000
(inc. VAT)
+
stand-scale
Tsh. 477,000
(inc. VAT)
+
KMTT014P
Tsh. 35,000
(inc. VAT)
+
KMTT013Y
Video
Tsh. 36,500
(inc. VAT)
+
SF-400W
Tsh. 13,500
(inc. VAT)
+
TESA3402
Tsh. 236,000
(inc. VAT)
+
Product filters
Brands
Price

Tsh.  –  Tsh.

  • Tsh. 10620
  • Tsh. 381500
5556666